Natuurgeneeskunde

Laat de natuur je ondersteunen om in balans te komen en te blijven

Natuurgeneeskunde

Natuurgeneeskunde gaat uit van het zelfgenezend vermogen waar elk levend wezen over beschikt. Hierbij is bewustwording belangrijk: Wat draagt bij aan mijn gezondheid en wat niet? 

De druk van onze maatschappij maakt dat wij vaak over onze grenzen heen gaan en signalen negeren; zo snel mogelijk van klachten willen afkomen om weer door te kunnen gaan, desnoods door de klachten te onderdrukken met chemische middelen. Dit is begrijpelijk en bij acute klachten werkt dit vaak ook. Als je te maken hebt met chronische klachten, wordt dit een ander verhaal. Medicatie werkt vaak niet of onvoldoende en hebben veelal schadelijke bijwerkingen.

Het is belangrijk dat je systeem (energie, vitaliteit) een zeker evenwicht kent tussen opname en uitscheiding, tussen loslaten en vasthouden, tussen stromen en stilstaan, tussen opbouw en afbraak. Is dat niet het geval, dan ontstaat er een disbalans met klachten als gevolg.

Er is van nature een neiging naar gezondheid en met natuurlijke behandelingen kun je dit zelfgenezend vermogen stimuleren.

Ieder mens staat in verbinding met alles om zich heen en dit beïnvloedt jouw systeem. Door alle factoren mee te nemen (holistisch werken) in het behandelplan, ontstaat een voor jou meest geschikte behandelmethode. Hierbij ga ik altijd uit van het zelfgenezend vermogen waarover elk levend wezen beschikt en kies ik voor een minimale prikkel.

Ieder mens is uniek. Vanwege deze uniciteit werk ik niet met protocollen. Het behandelplan stem ik altijd individueel af op (de vitaliteit van) de cliënt. Uiteraard bespreek ik het behandelplan met je.

Er zijn verschillende behandelmethodes mogelijk:

  • voedingsadviezen en lifestyle adviezen
  • fytotherapie en gemmotherapie (kruidengeneeskunde)
  • Breuss massage
  • voetreflex
  • Bach bloesem remedies
  • ademhalings- en ontspanningsoefeningen 
  • diverse specifieke natuurgeneeskundige therapieën, o.a. Baunscheidtieren (Westerse acupunctuur) en neusreflexologie

Werkwijze

Hoe gaat Jade te werk?

Eerste consult 

In de meeste gevallen heb je vooraf online een vragenlijst ingevuld. Tijdens het eerste consult zal ik aanvullende vragen stellen over o.a. de klacht(en), ziektegeschiedenis, voedings- en leefpatroon, de verschillende orgaanstelsels, psychosociale achtergrond, emotionele achtergrond en energieniveau.

Een belangrijk onderdeel is kijken hoe de klachten zich hebben ontwikkeld en tot uiting zijn gekomen. Daarnaast kan ik gebruik maken van diverse natuurgeneeskundige diagnostische methoden waaronder tongdiagnostiek, gelaatsdiagnostiek en irisdiagnostiek. Deze diagnostische methoden geven aanvullende informatie over jouw constitutie (aangeboren aanleg voor ziektes, aandoeningen en gezondheid) en conditie en bevestigen daarnaast doorgaans wat er naar voren is gekomen tijdens het anamnesegesprek.

Na het anamnesegesprek zal ik een behandelplan opstellen en dit wordt uiteraard in goed overleg met jou besproken. 

Vervolgconsult(en) 

Allereerst is het zinvol om te beseffen dat het behandelplan altijd individueel wordt afgestemd. Er bestaan m.i. geen ‘standaard’ problemen, ziektes of aandoeningen. Iedereen is uniek. Hoe lang de behandeling gaat duren is daardoor moeilijk te zeggen. Over het algemeen kan wel worden gezegd dat hoe langer de klacht(en) bestaat en/of hoe ernstiger de klacht(en), hoe langer de behandeling duurt. Dit zegt echter niets over het aantal consulten.

Indien nodig word je terugverwezen dan wel doorverwezen naar een arts of andere therapeut.

Interesse? Neem contact op.

Tarieven

De investering om jezelf op natuurlijke wijze in balans te brengen

kennismakingsgesprek

(max. 30 minuten, kosten worden in mindering gebracht bij het starten van een behandeling)

€ 17,50

intake / 1e consult

(online intakeformulier vooraf ingevuld, tijdens intakegesprek aanvullende vragen en eventueel diagnostiek)

€ 63,- per uur

vervolgconsulten

€ 63,- per uur

De consultprijzen zijn exclusief eventuele kruiden, middelen en supplementen.  

Aanvragen