Acupunctuur

Hervind jouw persoonlijke balans en verbeter je gezondheid

Acupunctuur

Acupunctuur is een onderdeel van TCM (Traditional Chinese Medicine / Traditionele Chinese Geneeskunde) en is zo'n 3000 jaar oud. Binnen de TCM wordt holistisch gewerkt. Jij als persoon wordt in zijn geheel bekeken en behandeld.

Gezondheidsklachten door verstoring persoonlijke balans

Van nature heeft iedereen een zekere balans. Deze balans is uniek voor jou als persoon. Op het moment dat er gezondheidsklachten optreden, betekent dit dat er een (langdurige) verstoring in jouw persoonlijke balans is opgetreden. Deze verstoring of blokkade kan komen door gedrag, gebeurtenissen, genetische aanleg en levenswijze. Hoe de verstoring zich uit, is per persoon verschillend. Een belangrijk onderdeel is kijken hoe de klachten zich hebben ontwikkeld en tot uiting komen.

Wat zijn meridianen?

In de TCM wordt vaak gesproken over meridianen. Dit zijn energiebanen die in je hele lichaam lopen en ze maken verbinding met organen. Meridianen vormen samen een heel netwerk. Het meridiaanstelsel bestaat uit 12 hoofdmeridianen en deze zijn verbonden met onze organen. Daarnaast zijn er nog 8 extra meridianen. Door de meridianen stroomt qi (lichaamsenergie). Als qi vrij kan stromen, ervaar je geen klachten.

Op de meridianen bevinden zich acupunctuurpunten. Door deze punten te prikken, wordt qi in beweging gezet en kan de stroom van qi worden beïnvloed. Zo kun je de stroom van qi versterken door met het verloop van de meridiaan mee te prikken of juist verminderen door tegen het verloop in te prikken. Harmoniserend prikken wordt ook vaak toegepast. Blokkades worden hierdoor opgeheven en het zelfgenezend vermogen wordt aangesproken zodat er weer een balans kan worden gevonden. De keuze welke acupunctuurpunten geprikt worden, is afhankelijk van jouw klacht.

Acupunctuur herstelt de balans

Binnen de Chinese Geneeskunde zijn lichaam en geest één. Bij elk orgaan hoort een emotie en een bepaalde energiestroom.

Het is belangrijk dat jij in z'n totaliteit, dus zowel fysiek als mentaal/emotioneel, een zeker evenwicht kent tussen beweging en rust, tussen opname en uitscheiding, tussen loslaten en vasthouden, tussen opbouw en afbraak. Is dat niet het geval, dan ontstaat er een disbalans met klachten als gevolg. Organen staan niet op zichzelf maar zijn op verschillende manieren met elkaar verbonden. Dit betekent dat als je de ene behandelt, je ook de andere behandelt.

Acupunctuur is een behandelmethode om jouw systeem zo goed mogelijk te ondersteunen om opnieuw in balans te komen of te blijven. Acupunctuur kan als volledige behandeling ingezet worden of in combinatie met andere behandelvormen. Acupunctuur kan ook ingezet worden naast een reguliere behandeling.

Effectiviteit van acupunctuur

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat acupunctuur een effectieve behandelmethode is voor diverse ziektes en aandoeningen. De WHO heeft een lijst opgesteld.

Wil je meer weten of een afspraak maken? Neem gerust contact met me op. Ik help je graag!

Werkwijze

Hoe ziet een acupunctuurbehandeling eruit?

Intake / Eerste consult

In de meeste gevallen heb je vooraf online een vragenlijst ingevuld zodat ik je gegevens heb voor de administratie. Tijdens de intake zal ik aanvullende vragen stellen over jouw gezondheidsklacht(en). Denk aan o.a. ziektegeschiedenis, voedings- en leefpatroon, de verschillende orgaanstelsels, psychosociale achtergrond, emotionele achtergrond en energieniveau. Welke vragen ik stel, is per persoon verschillend omdat ieder mens uniek is. Daarnaast zal ik pols- en tongdiagnostiek toepassen.

Een belangrijk doel van de intake is achterhalen waar én in welke mate er sprake is van disbalans in jouw systeem. Op basis van alle informatie kan dan een Chinese diagnose worden gesteld waarna er gestart kan worden met de behandeling. Er worden kleine steriele naaldjes geplaatst op specifieke punten op het lichaam. Deze naaldjes blijven 20-30 minuten zitten. In deze tijd kun je heerlijk ontspannen liggen of een dutje doen.

Acupunctuur kan ik combineren met andere behandelmethoden vanuit de TCM zoals moxa, guasha of cupping. Ook een voedingsadvies kan passend zijn om het maximale resultaat te behalen. Eventueel kan ik behandelmethoden vanuit de Westerse natuurgeneeskunde of Reiki toepassen. Dit uiteraard in overleg met jou.

Vervolgconsult  

Tijdens een vervolgconsult zal ik vragen naar hoe je de vorige behandeling hebt ervaren en hoe het nu met je gaat. Op basis van deze informatie zal ik opnieuw een keuze maken welke punten ik ga prikken en welke andere methodes er eventueel passend zijn op dat moment.

Evaluatie

Na een aantal behandelingen zal ik samen met jou evalueren hoe het gaat. Vaak krijg ik de vraag hoeveel behandelingen nodig zijn. Dit is van te voren moeilijk te voorspellen omdat het van vele factoren afhankelijk is. In het algemeen kan wel gesteld worden dat klachten die al langer bestaan meestal ook meer behandelingen vragen. 

Afronding

Acupunctuur is een effectieve behandelmethode. Iedere behandelaar heeft zijn eigen specialisatie. Indien mijn inschatting is dat jouw hulpvraag beter past bij een collega acupuncturist of een andere behandelmethode zal ik dit altijd eerlijk met je bespreken. Als blijkt dat ik niet de meest geschikte behandelaar ben, zal ik met je meedenken welke behandelvorm passend zou kunnen zijn.

Op het moment dat er geen vervolg meer hoeft worden ingepland omdat het beter met je gaat, kunnen we de behandeling afronden. Wel vind ik het fijn om na een paar maanden te horen hoe het met je gaat.

Preventie

Uiteraard ben je van harte welkom om zogenoemde "onderhoudsbehandelingen" in te plannen. Vroeger werd acupunctuur in eerste instantie preventief toegepast. Vanwege de effecten werd al snel acupunctuur ingezet bij veel verschillende ziektebeelden. Acupunctuur kan dus heel goed preventief worden ingezet om je balans te behouden en daarmee je gezondheid!

Wil jij werken aan je gezondheid door middel van acupunctuur? Neem contact met me op

Tarieven

Wat kost een acupunctuurbehandeling?

eerste consult

(intake + eerste behandeling 75-90 min.) / per 1-6-2024 € 75,-

€ 67,-

vervolgconsult

(60-75 minuten) / per 1-6-2024 € 63,-

€ 59,-

Aanvragen