Clipped picture of a flower

Werkwijze

Intake / Eerste consult

In de meeste gevallen heb je vooraf online een vragenlijst ingevuld zodat ik je gegevens heb voor de administratie. Tijdens de intake zal ik aanvullende vragen stellen over jouw gezondheidsklacht(en). Denk aan o.a. ziektegeschiedenis, voedings- en leefpatroon, de verschillende orgaanstelsels, psychosociale achtergrond, emotionele achtergrond en energieniveau. Welke vragen ik stel, is per persoon verschillend omdat ieder mens uniek is. Daarnaast zal ik pols- en tongdiagnostiek toepassen.

Een belangrijk doel van de intake is achterhalen waar én in welke mate er sprake is van disbalans in jouw systeem. Op basis van alle informatie kan dan een Chinese diagnose worden gesteld waarna er gestart kan worden met de behandeling. Er worden kleine steriele naaldjes geplaatst op specifieke punten op het lichaam. Deze naaldjes blijven 20-30 minuten zitten. In deze tijd kun je heerlijk ontspannen liggen of een dutje doen.

Acupunctuur kan ik combineren met andere behandelmethoden vanuit de TCM zoals moxa, guasha of cupping. Ook een voedingsadvies kan passend zijn om het maximale resultaat te behalen. Eventueel kan ik behandelmethoden vanuit de Westerse natuurgeneeskunde of Reiki toepassen. Dit uiteraard in overleg met jou.

Vervolgconsult  

Tijdens een vervolgconsult zal ik vragen naar hoe je de vorige behandeling hebt ervaren en hoe het nu met je gaat. Op basis van deze informatie zal ik opnieuw een keuze maken welke punten ik ga prikken en welke andere methodes er eventueel passend zijn op dat moment.

Evaluatie

Na een aantal behandelingen zal ik samen met jou evalueren hoe het gaat. Vaak krijg ik de vraag hoeveel behandelingen nodig zijn. Dit is van te voren moeilijk te voorspellen omdat het van vele factoren afhankelijk is. In het algemeen kan wel gesteld worden dat klachten die al langer bestaan meestal ook meer behandelingen vragen. 

Afronding

Acupunctuur is een effectieve behandelmethode. Iedere behandelaar heeft zijn eigen specialisatie. Indien mijn inschatting is dat jouw hulpvraag beter past bij een collega acupuncturist of een andere behandelmethode zal ik dit altijd eerlijk met je bespreken. Als blijkt dat ik niet de meest geschikte behandelaar ben, zal ik met je meedenken welke behandelvorm passend zou kunnen zijn.

Op het moment dat er geen vervolg meer hoeft worden ingepland omdat het beter met je gaat, kunnen we de behandeling afronden. Wel vind ik het fijn om na een paar maanden te horen hoe het met je gaat.

Preventie

Uiteraard ben je van harte welkom om zogenoemde "onderhoudsbehandelingen" in te plannen. Vroeger werd acupunctuur in eerste instantie preventief toegepast. Vanwege de effecten werd al snel acupunctuur ingezet bij veel verschillende ziektebeelden. Acupunctuur kan dus heel goed preventief worden ingezet om je balans te behouden en daarmee je gezondheid!

Wil jij werken aan je gezondheid door middel van acupunctuur? Neem contact met me op

Picture of a plant

Tarieven

eerste consult

(intake en eerste behandeling 60-75 minuten)

75,-

vervolgconsult

(45-60 minuten)

63,-

Aanvragen

Heb je vragen of wil je een afspraak maken?
Vul onderstaand contactformulier in en je ontvangt zo snel mogelijk een reactie van me.