Blogs

Disclaimer

Deze website bevat blogs om meer bekendheid te geven aan een aantal natuurlijke geneeswijzen en is gebaseerd op kennis vanuit de Chinese Geneeskunde en Westerse natuurgeneeskunde.
De informatie op deze website is geen persoonlijk therapeutisch advies. De algemene informatie op deze site kan het advies van een gekwalificeerde arts of therapeut niet vervangen.

Jade Chinese Geneeskunde is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door in welke vorm dan ook gebruik te maken van de informatie op deze website.

Contact