De betekenis van yin en yang in de Chinese Geneeskunde

Wat houdt yin en yang in?

Binnen de Chinese Geneeskunde wordt veel gedacht vanuit de concepten yin en yang. Yin en yang staan eigenlijk voor hoe de dingen in de wereld werken. Deze concepten vormen de basis van het Chinese denken en helpen het belang van balans en harmonie te begrijpen. Deze balans en harmonie is van belang in alle aspecten van het leven. Als yin en yang uit balans raken, ontstaan er gezondheidsklachten.

Kenmerken van yin en yang

 • yin en yang zijn tegengesteld
  Yin en yang zijn tegengesteld. Dit klinkt alsof ze tegenstrijdig zijn, maar dat is niet zo. Yin en yang vullen elkaar aan. Dit wordt ook wel complementair genoemd. Yin wordt bijvoorbeeld geassocieerd met vrouwelijk, zacht, passief, donker, koud en introvert. Yang wordt bijvoorbeeld geassocieerd met mannelijk, hard, actief, licht, warm en extravert.
 • yin en yang scheppen elkaar
  Yin en yang zijn onderling afhankelijk van elkaar en kunnen niet zonder elkaar bestaan. Yin en yang zijn relatief ten opzichte van elkaar. Dat zie je ook terug in het yin-yang teken; er is altijd iets van yin in yang en iets van yang in yin aanwezig. In het Chinese denken worden yin en yang gebruikt om de relatie tot elkaar te begrijpen. Bijvoorbeeld de dag (yang) en de nacht (yin) bestaan in relatie tot elkaar en samen vormen ze een etmaal oftewel een compleet geheel.
 • yin en yang gaan in elkaar over
  Het teken of symbool van yin en yang bestaat meestal uit zwart en wit. De zwarte kleur betreft yin en de witte kleur betreft yang. De vorm laat zien dat yin en yang in elkaar overlopen. Ze symboliseren een cyclus van continue verandering en beweging. Niets staat stil. In het yin zit altijd ook een deel yang en andersom. De hoeveelheid yin en yang is wisselend en hangt af van de omstandigheden. Het leven is ook niet zwart-wit en zo wordt het ook ervaren als je systeem in balans is. Zwart-wit denken is bijvoorbeeld vaak een reactie op te veel stress of een trauma. Als er een bepaalde rust in het systeem is, is er ook rust om de nuances te zien. Het is dan ook veel gemakkelijker om mee te bewegen met het leven. Vaak gaat het dan zelfs automatisch.
 • yin en yang controleren elkaar
  Balans en harmonie tussen yin en yang in alle aspecten van het leven is het streven. Deze balans is essentieel voor het ervaren en voelen van gezondheid, welzijn en geluk. Als er een (langdurige) verstoring in jouw persoonlijke balans is opgetreden, ontstaan er gezondheidsklachten. Acupunctuur is gericht op het behouden (preventieve of onderhoudende behandelingen) of het herstellen van de harmonie tussen yin en yang.
 
 

 

Contact