Onverwerkte bevalling / Bevallingstrauma

Factoren die meespelen in het ontwikkelen van een bevallingstrauma en mogelijke symptomen

Waarom ontwikkelt de ene vrouw wel een bevallingstrauma en de andere niet?

Een gebeurtenis wordt door iedereen op zijn of haar eigen manier ervaren. Als jij de bevalling als traumatisch hebt ervaren, wil dat niet zeggen dat je partner of andere mensen die erbij waren dezelfde ervaring hebben. 

Elke vrouw reageert op een andere manier op de bevalling. Vrouwen met een soortgelijke bevalling kunnen er totaal anders op terugkijken. Het maakt degene die de bevalling als traumatisch heeft ervaren niet zwak(ker). 

Het krijgen van een bevallingstrauma is afhankelijk van (een combinatie van) diverse factoren. 

Risicofactoren bij het krijgen van een bevallingstrauma:

 • depressie tijdens de zwangerschap of na de bevalling
 • ernstige angst voelen voor de bevalling
 • gevoel hebben de controle te verliezen
 • gevoel hebben waardigheid te verliezen
 • negatieve emoties ervaren
 • duur van de bevalling: dit kan zowel (zeer) kort of (zeer) lang zijn
 • (zeer) pijnlijke bevalling
 • dissociatie tijdens de bevalling (een geestelijke gesteldheid waarin bepaalde gedachtes, emoties, herinneringen of waarnemingen buiten het bewustzijn worden geplaatst, tijdelijk niet "oproepbaar" zijn of minder samenhang vertonen) 
 • eerder trauma en dan met name seksueel misbruik / negatieve seksuele ervaringen
 • stressgevoelig: iedereen gaat op zijn of haar eigen manier met stress om. Een traumatische bevalling kán posttraumatische stressklachten tot gevolg hebben, maar er zijn ook vrouwen die een aantal symptomen ervaren na het meemaken van de bevalling. Ook deze vrouwen hebben ondersteuning nodig omdat hun problemen kunnen leiden tot serieuze, langdurige problemen. 
 • weinig steun ervaren van partner en/of zorgverleners
 • niet of niet volledig geïnformeerd worden over wat er gaat gebeuren
 • ingrijpen zonder informatie vooraf en/of toestemming
 • onvriendelijkheid tijdens de bevalling
 • zwangerschapscomplicaties, bijvoorbeeld vroeggeboorte of zwangerschapsvergiftiging
 • complicaties waardoor bijvoorbeeld gebruik gemaakt moet worden van vacüum of tang (kunstverlossing) 
 • spoedkeizersnede
 • hoog sensitiviteit: hoog sensitieve vrouwen hebben een intensere belevingswereld dan de gemiddelde mens. Een ingrijpende bevalling heeft op hen mogelijk meer impact. 

Behalve de vrouw in kwestie kan ook haar partner getraumatiseerd raken door de bevalling. 

Welke symptomen horen bij posttraumatische stressklachten?

Iedere vrouw is uniek, heeft een eigen bevallingsverhaal en daarin spelen persoonlijke factoren een rol. Ieder bevallingstrauma uit zich dan ook anders, maar er zijn wel symptomen die voorkomen bij posttraumatische stressklachten. 

Een aantal mogelijke symptomen zijn:

 • blootstelling: ervaring van een bevallingstrauma, ervaren door jezelf of gezien hebben bij een ander
 • intense angst, hulpeloosheid of verschrikking ervaren in de reactie op de bevalling
 • aanhoudende herbeleving van de bevalling door terugkerende, opdringerige herinneringen, flashbacks en nachtmerries. Bij herinneringen aan de bevalling ervaar je vaak onrust, paniek, bedroefdheid. 
 • vermijden (zowel bewust als onbewust) van alles wat aan het bevallingstrauma herinnert
 • gedachteveranderingen of stemmingswisselingen, negatieve gevoelens over jezelf, anderen en de wereld, vervormde ideeën over de oorzaak of gevolgen van het bevallingstrauma die leiden tot jezelf of anderen de schuld geven, negatief emotioneel perspectief, verminderde interesse en deelname aan activiteiten die je eerder leuk vond, afzonderen, gevoel hebben te falen cq. gefaald te hebben, op lange(re) termijn niet in staat om oprechte positieve emoties te tonen
 • verhoogde waakzaamheid, irritatie, woede, zelfdestructieve neigingen, overdreven schrikreacties, concentratieproblemen, slaapstoornissen.

Symptomen kunnen soms ook een tijd wegblijven en dan opeens in volle hevigheid terugkomen. Je blijft keer op keer herinnert worden totdat je het bevallingstrauma hebt verwerkt. 

Lees ook het e-book over Bevallingstrauma?! inclusief basistips. 

Contact