Ondersteuning bij onverwerkte bevalling

Met een fijn(er) of neutraal gevoel terugkijken op de bevalling; het kan!

Terugkijken op de bevalling

Een bevalling is een zeer bijzondere gebeurtenis in je leven. Dat zullen de meeste vrouwen direct beamen. Met welke gevoelens vrouwen terugkijken op de bevalling is heel wisselend. De bevalling haalt allerlei gevoelens naar boven. Dit kunnen mooie, vrolijke, positieve gevoelens zijn, maar ook onprettige, verdrietige, negatieve gevoelens. 

Negatieve bevallingservaringen kunnen leiden tot mentale klachten, postpartum depressie en posttraumatische stressklachten. 

Ongeveer 10% van de vrouwen ervaart de bevalling als (zeer) traumatisch. Bij deze groep vrouwen treedt vaak een gevoel van "voor" en "na" de bevalling op. Er is "iets" veranderd in hun leven. Deze verandering kan op heel diverse manieren worden opgemerkt. Bijvoorbeeld door angst voor iets wat voor de bevalling geen angstgevoelens opriep, terugtrekken, piekeren, nachtmerries, snel boos worden, somberheid, gevoel van leegte ervaren. 

Vrouwen met een bevallingstrauma vinden het veelal moeilijk om te erkennen en/of te accepteren dat de bevalling een negatieve impact heeft op hen. Vaak is er sprake van schaamte en schuldgevoelens. 

Bevallingstrauma?!

"Trauma" vinden mensen vaak overdreven klinken. Zeker in combinatie met een bevalling. Het is geaccepteerd om een bevalling te omschrijven als moeilijk, zwaar, lang, ingrijpend, pijnlijk. Maar traumatisch? Nee, dat wordt vaak als overdreven gezien.

Vanuit de omgeving is er vaak weinig begrip, omdat posttraumatische stressklachten na de bevalling relatief onbekend zijn. 

Op het moment dat de bevalling voor jou als een niet afgeronde ervaring voelt, is passende hulp noodzakelijk. Een onverwerkt bevallingstrauma vraagt namelijk altijd om passende ondersteuning. Een trauma wil eigenlijk niets anders zeggen dan een nog niet verwerkte gebeurtenis. 

Ongeveer de helft van de vrouwen verwerkt de bevalling binnen een paar weken. En de andere helft? Die heeft eigenlijk hulp nodig om de bevalling te verwerken en af te ronden. Bij de ene vrouw is één behandeling inclusief gesprek voldoende, bij de ander heeft het meer tijd en aandacht nodig. 

Er zijn vrouwen die jarenlang rondlopen met een bevallingstrauma en dat is niet nodig. Er zijn meerdere mogelijkheden om de bevalling te verwerken.

Het zou toch mooi zijn als je met een fijn(er) of op zijn minst met een neutraal gevoel kunt terugkijken op de bevalling? 

Is er bij jou sprake van een onverwerkte bevalling? Neem contact met me op. Samen gaan we kijken wat je nodig hebt om de bevalling te kunnen verwerken. 

Lees meer over factoren die een rol spelen bij het ontwikkelen van een bevallingstrauma en symptomen 

Lees ook het e-book over Bevallingstrauma?! inclusief basistips. 

Contact